Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven. Bij een aantal verrichtingen kan het totaalbedrag bestaan uit een tandartsdeel en techniekkosten. Bij deze verrichtingen staat een blauw sterretje. Dit is met name het geval bij kroon- en brugwerk en (partiële)protheses. De techniekkosten kunnen behoorlijk verschillen, afhankelijk van de gekozen oplossing. Door te klikken op deze link krijgt u een overzicht van de huidige techniekkosten. Welke oplossing voor u het beste is kunt u bespreken met de tandarts, die kan u de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden uitleggen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.